• Over HVN Vastgoedkeuring


Wanneer u onlangs een woning of bedrijfspand heeft gekocht of het is al langer uw eigendom, kan het zijn dat u toch graag een bouwkundige keuring of bouwkundig onderzoek wilt laten uitvoeren. Als u graag inzicht wilt krijgen in de bestaande situatie van uw woonhuis/bedrijfspand is een bouwkundige keuring of bouwinspectie een passende mogelijkheid. Kies om een onafhankelijke bouwtechnische keuring of bouwinspectie te laten uitvoeren, altijd voor een deskundige en ervaren bouwkundig inspecteur. Een bouwinspectie geeft u een beter, onafhankelijk en duidelijker inzicht in de huidige staat van de woning of het bedrijfspand waarvan u eigenaar bent (of wilt worden).

Bouwkundige inspectie woning/pand
Wanneer laat u een bouwkundige keuring (woonhuiskeuring) of inspectie uitvoeren? Eigenlijk kan dat op ieder moment. Of u nu koper, verkoper of eigenaar bent:

 • als huurder wanneer u ook verantwoordelijk bent voor het onderhoud,
 • als u wilt voldoen aan uw onderzoeks- (koper) of mededelingsplicht (verkoper),
 • wanneer u een bestaand pand al een tijdje in uw bezit heeft en u wilt bijvoorbeeld een ‘APK’ of een inventarisatie van de staat van onderhoud van de onroerende zaak,
 • voorafgaand aan een renovatie of groot onderhoud,
 • als verkoper: u kunt profiteren van een versnelde verkoop. De koper krijgt namelijk een goed beeld van de eventueel te verwachten kosten.

Het bouwtechnische rapport, ook wel bouwkundig rapport genoemd, wordt nadat de bouwkundige keuring is uitgevoerd geschreven en opgeleverd. 

Wilt u meer informatie over een bouwkundige of bouwtechnische keuring? Neem dan gerust contact met mij op.

Een inspectie kan bestaan uit het onderzoeken van een onderdeel van het object. Bij een uitgebreide bouwkundige keuring wordt er op de volgende onderdelen gelet:

 • schoorstenen
 • dakpannen en kapconstructie (voor zover zichtbaar)
 • metselwerk gevels en binnenmuren
 • trappen
 • tegelwerk van de wanden en vloeren
 • kozijnen, ramen en deuren
 • schilderwerk en beglazing
 • hang- en sluitwerk
 • kitwerk

Installatietechnisch:

 • verwarming
 • gasinstallatie algehele staat, zonder afpersen
 • elektrische installatie 
 • riolering
 • sanitair 
 • waterleidingen 
 • keuken

Dit alles wordt voor zover visueel waarneembaar beoordeeld. We gaan geen onderdelen en delen van het object ontmantelen om onderzoek te kunnen uitvoeren. Mocht dit wel nodig zijn, dan zal dit alleen met schriftelijke toestemming van de eigenaar van het te keuren object gebeuren.

Tijdens de inspectie wordt de kruipruimte (indien toegankelijk) vanaf de rand van het toegangsluik beoordeeld. Het dak wordt (indien binnen de richtlijnen van de ARBO-wetgeving mogelijk) ook geïnspecteerd.

De kosten van een bouwtechnische keuring/inspectie zoals omschreven zijn op aanvraag.

Waarom HVN?

 • Onafhankelijk advies
 • Open werkwijze en communicatie
 • Snelle en gedegen dienstverlening
 • Eerlijk en net tarief
 • Kundig en betrouwbaar